Page 6 - Volkel op de mat - Editie maart 2019
P. 6

Dopen en uitvaart in de Parochie Sint Petrus

Wat is het Heilig Doopsel?
Het doopsel is het teken dat je bij Jezus hoort. Vanaf dat moment neemt
Hij je bij de hand om je een leven lang te begeleiden en te beschermen.
Door het doopsel word je lid van de kerk wereldwijd. Wat dichter bij huis
neem je deel aan het leven in de eigen geloofsgemeenschap, de parochie
Sint Petrus, die zich uitstrekt over Uden, Boekel, Odiliapeel, Venhorst,
Volkel en Zeeland. Deelname aan de geloofsgemeenschap helpt je omdat
je ervaringen kunt uitwisselen met anderen die in dezelfde levensfase
zitten, met mensen die in Jezus geloven en er voor elkaar willen zijn.

Op weg naar het doopsel: stap voor stap
  1. U meldt zich aan bij het parochie-secretariaat. Er wordt dan nog
     geen doopdatum afgesproken.
  2. Dan neemt de priester of diaken die uw kind doopt contact met u
     op en maakt een afspraak voor een huisbezoek. Daarna zal er in
     overleg met de priester of diaken, plaats, datum en tijd worden
     afgesproken.

De doopviering kan plaatsvinden in de St. Petruskerk in Uden of in een
van de andere kerken van de parochie St. Petrus (dus in de kerken van
Boekel, Odiliapeel, Uden, Venhorst, Volkel of Zeeland).
Het doopsel is gratis. Bovendien krijg je van de parochie een doopkaars
als geschenk. Wel is het voor de hand liggend, maar niet verplicht, om
(als u dat nog niet doet) deel te nemen aan de jaarlijkse gezinsbijdrage.
Een vrijwillige bijdrage voor de ondersteuning van de geloofsgemeen-
schap is altijd welkom op bankrekeningnummer NL 60 RABO 0151 9047
58 van het Kerkbijdragefonds Parochie St. Petrus onder vermelding van
‘vrijwillige bijdrage i.v.m. doopsel’.

Meer weten of aanmelden?
Neem contact op met het parochie-secretariaat, bereikbaar op maandag
t/m vrijdag van 9.00 uur tot 14.30 uur of bel uw pastoor John van de
Laar: via 0650697342.
U bent van harte welkom!

Een kerkelijke uitvaart
Bij een kerkelijke uitvaart neemt de familie te midden van de geloofsge-
meenschap afscheid van een parochiaan.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11