Page 7 - Volkel op de mat - Editie maart 2019
P. 7

Als katholieke geloofsgemeenschap vertrouwen we in de uitvaart onze
dierbare overledene aan God toe, en troosten we elkaar met het geloof in
de verrijzenis, en het vertrouwen dat God ons ook door de dood heen zal
vergezellen. De kerkelijke uitvaart, die vaak voorafgegaan wordt door
een avondwake, wordt geleid door een priester of diaken.

Overleg met de parochie
Als nabestaanden een kerkelijke uitvaart vragen voor hun overledene, dan
is het wenselijk de parochie daar zo spoedig mogelijk bij te betrekken.
Dat kan door (uzelf of door de uitvaartondernemer) contact op te nemen
met onze medewerkers op het parochie-secretariaat. Met de parochie
worden dan data en tijden voor de kerkelijke uitvaart en eventuele
avondwake vastgelegd, en kunnen verdere afspraken gemaakt worden.

Wij gaan in gesprek over alle wensen, en streven naar een uitvaart
die u wenst!

Parochie-secretariaat Sint Petrus

Het is weer zover. We zitten weer midden in de vastentijd. In deze tijd
staan we weer even stil bij de mensen die een stuk minder bedeeld zijn
dan wij. Dit jaar staat niet een project centraal, maar willen we alle aan-
dacht besteden aan water. Veel mensen moeten hun water uit een rivier
halen, wat verontreinigd is en buikpijn en diarree veroorzaakt. Met uw
geld kan ervoor gezorgd worden dat veel mensen geholpen kunnen wor-
den met een waterfilter. Ook zijn er heel veel mensen die lange afstanden
moeten afleggen om goed drinkwater te halen.

Laten we allemaal ons steentje bijdragen en zorgen voor schoon drinkwa-
ter voor heel veel mensen. In de volgende Volkel op de Mat zit weer het
zakje van de Vastenactie. Dan is het al 18 april, donderdag voor Pasen.
Het zakje hoeft dan natuurlijk niet vrijdags al in de brievenbus bij de kerk
te liggen. Dat mag tot een week later. In het volgende boekje van Volkel
op de Mat schrijven we nog een stukje over de actie.

Groeten, Vastenactiegroep.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12