Page 3 - Volkel op de mat - Editie oktober 2017
P. 3

Van de redactie

De ezel in het Volkelse dierenparkje heeft al een tijdje gezelschap van
een soortgenoot. De redactie vond dat het tweetal in het kader van die-
rendag (gisteren) wel een plekje op de omslag van dit blad verdiende.
Wist u al dat het dierenparkje wordt uitgebreid? Wij hopen u daarover
binnenkort meer te vertellen.

Willemien van Boxtel werd in 1962 geboren in de Schoolstraat en ver-
huisde in 1986 naar de Verenigde Staten. Zij vertelt op de (S)preekstoel
Wereldwijd hoe ze moest wennen aan haar nieuwe vaderland en hoe
haar leven er nu uitziet.

Hoe zou het gaan met Eva Verbruggen en haar familie op Sint Maar-
ten? Die vraag hebben waarschijnlijk heel wat Volkelnaren zich gesteld
toen een paar weken geleden de orkaan Irma over het eiland raasde en
gigantische vernielingen aanrichtte. Eva’s gezin heeft geluk gehad en is
er goed vanaf gekomen. Zij was bereid in Volkel op de Mat verslag te
doen van de angstige uren die zij en haar gezin doormaakten en van de
impact, die de gebeurtenissen hebben gehad.

Op de middenpagina’s ziet u foto’s van de gezellige Liedertafel in zorg-
centrum Sint Antonius.

Het mannenkoor De Karawanken bestaat 40 jaar. Het koor geeft zon-
dagmiddag 5 november een jubileumconcert in theater Markant in Uden
onder de titel ‘De Maashorst Suite’. Zoals de naam al zegt wordt in dit
concert een ode aan de Maashorst gebracht in een samenspel van muziek
en zang, woord en beeld.

Harmonie St. Caecilia blijft ook na 1 december, wanneer de gemeente
start met een nieuwe manier van afval inzamelen, oud papier ophalen.
Het papier moet dan worden aangeboden in de daarvoor bestemde con-
tainers.

Uiteraard is er deze maand nog veel meer nieuws. Wij wensen u veel
leesplezier.

De redactie
   1   2   3   4   5   6   7   8