Page 6 - Volkel op de mat - Editie oktober 2017
P. 6

Ontmoet onze nieuwe pastoor

Op woensdag 25 oktober wil pastoor John van de Laar kennis komen
maken met de mensen van Volkel.
Wij nodigen u dan ook graag uit in de Dagkapel van onze kerk, om onder
het genot van een kopje koffie elkaar de hand te schudden.
We verwachten u om 19.30 uur.
Fijn dat u komt, graag tot dan

Gewijzigde aanvangstijden van vieringen in de
St. Petrus parochie w.o. de kerk van Volkel

Zoals al eerder aangekondigd, o.a. in het Brabants Dagblad van 18 sep-
tember jongstleden, heeft het pastoraal team zich gedwongen gezien de
mistijden in de gehele parochie aan te passen aan de gewijzigde omstan-
digheden. In goed overleg tussen de leden van het pastoraal team, het
parochiebestuur en kerkbezoekers is besloten bijgevoegd rooster van
kerkdiensten met ingang van 1 oktober aanstaande ingang te laten vinden.
De kerkdiensten zullen gedurende het hele komende jaar in de parochie
op dezelfde vaste dagen en tijden plaatsvinden. Er zal naar worden ge-
streefd de diensten zoveel mogelijk als eucharistieviering te laten plaats-
vinden. Niet uit te sluiten valt echter dat een deel van de kerkdiensten als
gevolg van het priestertekort zal plaatsvinden als woord- en communie-
dienst, met een van de diakens als voorganger.

Met vriendelijke groet,
Pastoraal team en parochie bestuur en St. Petrus parochie

Kerkdiensten m.i.v. 1 oktober 2017

Volkel: zaterdag 18.30 uur

Boekel: zondag: 10.30 uur
     woensdag: 19.00 uur(kapel)

Odiliapeel: zaterdag 18.30 uur

Uden:  zaterdag: 18.30 uur
     zondag: 10.30 uur
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11