Page 3 - Volkel op demat - Editie april 2017
P. 3

Van de redactie

Op het moment dat u dit leest is al bekend wie de lekkerste taart heeft
gebakken bij de wedstrijd 'Heel Volkel bakt' in zorgcentrum Sint Anto-
nius. Helaas kunnen wij u volgende maand pas foto's laten zien. Maar wij
vonden het zo'n leuk initiatief dat het onderwerp deze maand toch de
omslag van Volkel op de Mat siert.

We hebben wel foto's van de jaarlijkse Stones-avond. Op de twee mid-
denpagina's kunt u nog even nagenieten.

Veel aandacht voor de jeugd in dit nummer. Zo kunt u lezen wat er de
komende tijd op het programma staat op kindcentrum Kidion. De jong-
sten, bij kinderopvang De Zeester, houden zich bezig met het thema
Wonen. Ze bouwen een huisje om in te spelen, bakken pannenkoeken,
knutselen een sleutelbos en voeren gesprekjes over wonen. Op De Vlie-
ger is het project 'Kriebels in je buik' van start gegaan, waarin aandacht
besteed wordt aan relatievormen, verliefdheid en seksualiteit.

Basisschoolleerlingen verzorgen op 20 april in het Muziekhuis de eind-
presentatie van het project Blaasmuziek is Cool. Ook leerlingen van de
naschoolse muziekcursus DoReMi werken daaraan mee. Verder een ver-
slag van het scholentoernooi van volleybalvereniging TFC.

De viering van Koningsdag, 27 april, begint dit jaar weer met het oplaten
van ballonnen bij jeugdhuis De Sprong. Daarna wandelen de kinderen
met versierde fietsen en karren in optocht door Volkel, begeleid door
harmonie St. Caecilia. Eindpunt is het dorpspark, waar na de prijsuitrei-
king de dorpszeskamp van start gaat.

Op de (S)preekstoel vertellen Carolien Kok en Michel Versluis, die aan
de wieg van dit spektakel stonden, waarom de zeskamp zo'n succes is. Zij
zijn elk jaar druk met de organisatie, maar genieten vooral van het plezier
dat zij zien bij de deelnemers.

Als u wilt meedoen met de avondwandelvierdaagse, van maandag 15 tot
en met donderdag 18 mei, kunt u zich op 8 en 9 mei al voorinschrijven in
De Sprong tussen 18.30 en 19.30 uur.

Wij wensen u veel leesplezier.

De redactie
   1   2   3   4   5   6   7   8