Page 4 - Volkel op demat - Editie april 2017
P. 4

Belangrijke telefoonnummers:

POLITIE	              0900-8844,

Buurtcoƶrdinator/wijkagent Volkel: Toon van Vught.

Telefoon 06-20599379,

Bureau van politie, Leeuweriksweg 2, 5402 XD Uden.

E-mail: toon.van.vught@politie.nl

Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)
Theo van der Wijst, tel. 06-13981292,
e-mail: theo.van.der.wijst@uden.nl

Meld Misdaad Anoniem 	       0800-7000

Ongevallen/SPOED 	         112

Redactieadres Dorpsblad Volkel op de Mat

Hoge Randweg 16, 5408 NB Volkel, telefoon 0413-274162.
E-mail adres: volkelopdemat@kpnmail.nl.
IBAN-rekeningnummer: NL68 RABO 01325 71 544 t.n.v.
Dorpsblad Volkel op de Mat.

Redactie: Mieke Hommeles, Dimphy van der Locht,
Anne-Marie van Ravenswaaij, Anneke van Lamoen en Ton
Cobussen.
Fotografie: Jos van Extel.

Bezorging Dorpsblad Volkel op de Mat

Jan Lubbers, Maatseheistraat 1, tel. 0413-275637.
Henk van de Berg, Nieuwstraat 21, tel. 0413-273354.
Contactpersoon bezorgers:

Dimphy van der Locht, Zandstraat 2, tel. 0413-273661.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9