Page 3 - Volkel op de mat - Editie februari 2018
P. 3

Van de redactie

Op de voorpagina deze maand alle Hoogheden die tijdens het komende
Carnaval de scepter gaan zwaaien over Volkel.

En natuurlijk vindt u in dit blad alle programma’s van de komende car-
navalsfestiviteiten.

De middenpagina is deze keer gewijd aan het junioren dartskampioen-
schap bij rksv Volkel. In het blad leest u hoe enthousiast de jeugd weer
van het spel genoot. Volgende maand een verslag van hoe de senioren het
ervan af brachten.

Op de (S)preekstoel in dit blad Jan Willem van Dijk. Bijzonder hoe het
vrijwilligerswerk een compleet gezin zo bezig houdt.

Interessant is de bijdrage van de OVV deze maand, over Escape Room
Kamer 237.

De Eigenheimerszittingen zijn net voorbij. In deze uitgave de foto’s en
het verslag over deze altijd weer gezellige en hilarische avonden.
De Kinderzittingen volgen komende maand.

Ook benieuwd naar wat er deze maand in de column “Aan de wandel…”
staat?

Wij wensen u veel leesplezier.

De redactie

¼ adveBBBBrteoooontieeeeeLkkkkiethhhhonoooouuuuAAAAAAddddll mmuuuukkkkeetttteeuuuurrooooddnnnnaammmmnndddd22aaaa55iiiiggggjjttttaaaaiiiieeeerrssssbbeeeeeeddddggrrrrrriiiiiippeeeeiiiinnnniinnnnnnggggddssssee rrtttteeeeeevvvvggnnnniiooeeee.. rrrrlllleeeennnniiiinnnngggg....

                   Al meer dan 25 jaar begrip in de regio.
      VVOOOORR MMEEEEUUURR vvvIINNiiinnnFFAdddOOl oooRRmnnnMMessseAAaaarTTaaadIInnnEEanddd00eee442115LLL33oooj--arrr33akkk33reee55nnnb22wwwe77g00eeer,,gggiiipnn444ff---ioonAAA@@dttteeeelliieeOOOrttedddoogiiinnllliiiio..aaacc.pppooeeemmeeelll...ooff ssuurrff nnaaaarr
      VOOR MEEUR vINinFdOoRnMsAaTaInE d0e41L3o-r3k3e5n2w70e,gin4f-oA@telieOtdoinli.acpoemel.of surf naar

   WWWWWWWWWWWW....LLLLIIIIEEEETTTTOOOONNNN....CCCCOOOOMMMMVOOR MEER INFORMATIE 0413-335270, info@lieton.com of surf naar
   1   2   3   4   5   6   7   8