Page 6 - Volkel op de mat - Editie februari 2018
P. 6

Familieberichten

Ook een foto van uw pasgeboren baby, van uw bruiloft (jubileum), of de
naam van uw overleden dierbare kan hier staan.
Stuur een mailtje naar de redactie.

Overleden

09 januari  Riek van de Ven-van Duijnhoven, Volkelseweg 18b, 79 jaar
19 januari  Marietje Raaijmakers-van Boxtel, Aert Willemstraat 19a,
            96 jaar
20 januari  Martien Arts, Rendierstraat 52, 75 jaar
21 januari  Wim Rooijendijk, Lagenheuvelstraat 25, 78 jaar

Dankbetuiging

Wij willen iedereen van harte bedanken voor de belangstelling en
het medeleven dat wij mochten ontvangen na het overlijden van
mijn zorgzame zus, schoonzus en lieve tante

DINA VAN OORT

Daarnaast willen wij ook graag iedereen bedanken voor de goede
en fijne verzorging van Dina.

Adriaan van Oort
Familie van Oort

Overzicht locaties AED’s Volkel

Onderstaand het overzicht van de 18 locaties in Volkel waar de AED’s
hangen. Het is van levensbelang dat we de locaties kennen en in geval
van nood de AED’s blindelings weten te vinden.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11