Page 3 - Volkel op de mat - Editie juli 2018
P. 3

Van de redactie

Op de voorpagina deze keer een zomers vakantietafereeltje. De vakan-
ties komen er aan en wij zijn al in de stemming..

Op de middenpagina ziet u foto’s van het Midzomeravondfeest dat bij
Zorgcentrum St. Antonius plaats heeft gevonden en waar weer heel veel
mensen enorm van genoten hebben. Elders in het blad vindt u een verslag
hiervan.

In de column “Aan de wandel” laat Gerard deze keer zijn gedachten
gaan over de vele inbraken die momenteel plaatsvinden in Volkel en
toont hij de nare gevolgen voor sommige mensen daarvan.

Op “De (S)preekstoel” deze maand Piet en Mia van den Brandt naar
aanleiding van de Koninklijke onderscheiding die zij onlangs beiden
ontvangen hebben.

Verder leest u in dit blad een ingezonden artikel over de overlast die door
het grote aantal kauwen in het dorp veroorzaakt wordt.

Misschien hebt u het al gezien: de oude kiosk in het dorpspark wordt
gerestaureerd en naar een andere plek in het park verplaatst. In dit blad
meer hierover.

De harmonie kan door een geslaagde donateursactie weer door met
haar activiteiten in en voor het dorp. Zij vermelden tevens de cursus- en
opleidingsmogelijkheden voor het komende jaar.

De SOS heeft weer een succesvol seizoen afgesloten en maakt zich al-
weer op voor een volgend seizoen dat bruist van activiteiten. Hiervoor
zoeken zij nieuwe vrijwilligers die de leiding willen komen verster-
ken.

De redactie wenst u veel leesplezier
   1   2   3   4   5   6   7   8