Page 6 - Volkel op de mat - Editie maart 2018
P. 6

DDiieennsstteenn rroonndd PPaasseenn

Goede vrijdag; Kruisweg om 15.00 uur
GEeoresdtee Pvariajsddaagg;;Kvriueirsinwgegomom101.53.000uuuru. r
Eerste Paasdag; viering om 10.30 uur.

FFaammiilliieebbeerriicchhtteenn

Ook een foto van uw pasgeboren baby, van uw bruiloft (jubileum), of de
Onaoakmevenanfoutwo ovvanerulewdepnadsgieerbboarreenkbaanbhyi,ervasntaaunw. bruiloft (jubileum), of de
nSatuaumr veeann muwailotvjeernlaeadrendedrieerdbaacrteiek. an hier staan.
Stuur een mailtje naar de redactie.

OOvveerrlleeddeenn

24 januari       Toon Vonk, Wilgenstraat 25, 92 jaar
2064 jfaenburuaariri  TZuosonAVrtos-nvka,nWdeilgVeenns,trCaaatp2el5l,er9h2ojfa6a0r , 83 jaar
0096 ffeebbrruuaarrii AZudsriAaarntsv-vaannOdoerVt, eCna,pCeallpeerhlloefrh6o0f,6902, j8a3arj.aar
09 februari      Adriaan van Oort, Capellerhof 60, 92 jaar.

DDaannkkbbeettuuiiggiinngg

Wij willen iedereen van harte bedanken voor de belangstelling
Wenihj ewtimlleendeieledveerenednavt awnijhmarotechbteednaonnktevnavnogoenr dnea bheeltaonvgesrteliljldinegn
vevnaannhemmtiimjjnnemmdeaalnne,,vvveaandddeearrteewnniooj ppmaaochten ontvangen na het overlijden

MMaarrttiieenn AArrttss

Daarnaast willen wij ook graag de thuiszorg en de dagopvang van
ehDhenneeattaffZZiirjjnoonnaereraggvvsccteeeerrwnnzzttioorrluurrleggmmniinnSSwggtti..vvjAAaaonnnnottkMMoognnaariirruuattiiasseegiinnnn..dVVe toohllukkieesllzbboeerddgaaennnkkeednne vvdooagooorr pddveeaggnoogeevddaeen
Familie Arts
Familie Arts
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11