Page 10 - Volkel op de mat - editie mei 2018
P. 10

Even een geheugensteuntje voor de contactpersonen:
Het is belangrijk dat de inschrijvingen/aanmeldingen en de betalin-
gen van de eigen bijdragen vóór 15 juni zijn ingeleverd bij Volkel
Hartveilig zodat wij tijdig kunnen beginnen met de plan-
ning/organisatie van de cursussen.

Start (herhalings)cursussen 2018.
Ook dit jaar zullen de cursussen weer gegeven worden in de periode tus-
sen Volkel-kermis en het einde van het jaar.
U kunt zich inschrijven voor verschillende cursussen:
Een AED-beginnerscursus, een AED-herhalingscursus, een AED cursus
kind- reanimatie en een AED-herhalingscursus kind-reanimatie. Voordat
u een van de kinder-reanimatiecursussen volgt dient u een gewone AED-
beginners-cursus te hebben gevolgd. De cursussen kosten € 8,-- per
avond en worden normaal gesproken bij u in de buurtvereniging gegeven.

De buurtvereniging mag zelf de locatie kiezen. De avond waarop de cur-
sus is wordt echter vastgesteld door onze planner. Hij moet immers reke-
ning houden met de beschikbaarheid van de docenten en assistenten.
Er is geen leeftijdsgrens vastgesteld dus iedereen mag meedoen. Vooral
de jeugd willen we oproepen om zich aan te melden bij de contactpersoon
van je buurtvereniging. Praat erover en doe mee!! Het mogen er gerust
meer zijn uit een gezin. Ook familie, buren of vrienden. In deze ‘Volkel
op de Mat’ zit het aanmeldformulier waarmee je jezelf gemakkelijk kunt
aanmelden.

Ben je al AED-hulpverlener?
Dan komt de contactpersoon uit jouw buurt als het goed is weer bij je
langs om te vragen of je weer meedoet met de herhalingscursus. Is de
contactpersoon jou vergeten vergeet dan niet om je zelf aan te melden via
het aanmeldformulier uit deze Volkel op de Mat bij je contactper-
soon/buurtvereniging.

Lever het formulier, samen met € 8,-- cursusgeld in bij de contactpersoon
van uw buurtvereniging. Doe dit zo s.v.p. zo snel mogelijk. In elk geval
voor 15 juni.
Zijn er meerdere personen die zich aan willen melden maak dan een ko-
pie van dit formulier.

Vul het aanmeldingsformulier volledig in !!
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15