Page 3 - Volkel op de mat - editie mei 2018
P. 3

Van de redactie

Op de voorpagina deze maand een vrolijk lentetafereeltje. De zon heeft
ons in de tweede helft van april flink verwend en de natuur is helemaal in
lentesferen. Thijs en Saar hebben het naar hun zin in de wei van Rini
Verwegen.

Op de middenpagina ziet u foto’s van de Koningsspelen die op vrijdag
20 april gehouden zijn.

Op de Spreekstoel hebben we deze keer Stef van der Locht, die samen
met Fenne van Dijck deelgenomen heeft aan het WK Acrogym in Brussel
en daar een fraaie achtste plaats veroverd heeft tussen de gehele wereld-
top!
Onze dorpsgenoot Veerle Martens behaalde daar ook enkele fraaie resul-
taten.

In de column “Aan de wandel” van Gerard verbaast hij zich deze keer
over de rode telefooncellen aan de Hoge Randweg die maar steeds bezet
lijken te zijn…

Deze maand worden de zakjes voor uw bijdrage aan Volkel op de Mat
bij het blad bezorgd. U hebt voortaan ook de mogelijkheid om zelf het
zakje bij uw bezorger in de bus te gooien, diens adres staat op een aange-
hecht briefje vermeld. Wij hopen uiteraard op een mooie opbrengst om
ons blad voor u te kunnen blijven maken.

In dit blad ook een artikel van Volkel Hartveilig, met daarbij een aan-
meldingsformulier voor de (herhalings-)cursussen die in het najaar
weer gegeven zullen worden.

Verder in dit nummer een artikel over de 44e Trap-In die op 21 mei,
tweede Pinksterdag, verreden zal worden. Hier vindt u alle bijzonderhe-
den over deze tocht en de goede doelen waarvoor gefietst wordt.

Een andere tocht, maar dan per auto, is de Antwerp-Banjul Challenge,
bedoeld om geld in te zamelen voor een nieuwe kraamkliniek in Brufut in
Gambia. Ursula Krol vertelt u alles hierover in dit blad.

Wij wensen u veel leesplezier, De redactie
   1   2   3   4   5   6   7   8