Page 4 - Volkel op de mat - editie mei 2018
P. 4

Belangrijke telefoonnummers:

POLITIE	              0900-8844,

Buurtcoƶrdinator/wijkagent Volkel: Toon van Vught.

Telefoon 06-20599379,

Bureau van politie, Leeuweriksweg 2, 5402 XD Uden.

E-mail: toon.van.vught@politie.nl

Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)
Theo van der Wijst, tel. 06-13981292,
e-mail: theo.van.der.wijst@uden.nl

Meld Misdaad Anoniem 	       0800-7000

Ongevallen/SPOED 	         112

Redactieadres Dorpsblad Volkel op de Mat

Hoge Randweg 16, 5408 NB Volkel, telefoon 0413-274162.
E-mail adres: volkelopdemat@kpnmail.nl.
IBAN-rekeningnummer: NL68 RABO 01325 71 544 t.n.v.
Dorpsblad Volkel op de Mat.

Redactie: Mieke Hommeles, Ton Cobussen, Jeanne Fennis
Tonny Kuijpers-Manders en Gerard Gerrits.
Fotografie: Jos van Extel. Omslag: Ingrid van Tiel.

Bezorging Dorpsblad Volkel op de Mat

Jan Lubbers, Maatseheistraat 1, tel. 0413-275637.
Henk van de Berg, Nieuwstraat 21, tel. 0413-273354.
Contactpersoon bezorgers: Jeanne Fennis, Kortestraat 5a,
tel. 06-12681769, e-mail: p.fennis@planet.nl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9