Page 8 - Volkel op de mat - editie mei 2018
P. 8

DaDnaknbkebteutiguiingging

Wij bedanken iedereen van harte voor de belangstelling en het
meWdeiljebveednadnaktewn ijemdeorcehetnenvaonnhtvaarntegevnoonradheebt eolvaenrglisjtdeelnlinvgaennohnest
mame, doemleaveennodvaetrwgrioj motoocmhaten ontvangen na het overlijden van ons

  mam, oma en overgrootoma

Anna Verhoeven – de Louw
 Anna Verhoeven – de Louw

Speciale dank aan alle medewerkers van Zorgcentrum St. Antonius
vooSrpheucinaleiedfdaenvkoallaenvaelrlzeomrgeindge.werkers van Zorgcentrum St. Antonius

  voor hun liefdevolle verzorging.
Familie Verhoeven

  Familie Verhoeven

Overzicht locaties AED’s Volkel
Overzicht locaties AED’s Volkel
Onderstaand het overzicht van de 18 locaties in Volkel waar de AED’s

hanOgennd.erHsteatanisd vhaent loevveernzsicbhetlavnagnddaet w18e ldoecaltoiecsatinesVkoelnkneelnweanarindegeAvEalD’s
vanhnanogoednd.eHAeEt Dis’svabnlinledveelinnsgbsewlaentgendtaet vwineddeen.locaties kennen en in geval

van nood de AED’s blindelings weten te vinden.                     Adres
Buurtvereniging      Locatie

De kBaupuelrtvereniging  HuisLaortcsaetniepraktijk                  VooArndsrtreasat 10
2721D5e5 kapel       (linkHs uniasaasrttsienngparnagktpijrkaktijk)
Ond2er72O1n5s5                                     Voornstraat 10
2738O5n6der Ons      Wim(lVinekrsstneagaesnt ingang praktijk)          Hogerandweg 6a
Oost2e7re3n8s56
2726O1o8sterens      (achWterimwoVneinrsgt,egonender afdakje tegen schuur)    Hogerandweg 6a
Lage2n7h2e6u1v8el     Cor (vaacnhtDerijwk oning, onder afdakje tegen schuur) Rechtestraat 2a
2725L7a3genheuvel     (vooCrgoervvealnwDonijikng rechts van voordeur)
Lank2e7s2573                                      Rechtestraat 2a
06-1L3a1n8k9e5s54     van (dveonoBrgoesvcehl Twuoinineng Treecrhrats van voordeur) Jochem de Wildstraat
Scha0d6r-o1n3189554    (voovrganevdeelnwBoonsinchg bTiujivnoeonrdTeeurrrarsechts) 11 Jochem de Wildstraat
              Hann(vyoBorigemevaenlswoning bij voordeur rechts) Lies1se1ntstraat 20a
   Schadron       (rechHtearnznijygBevieelmwanons ing)
D.V.O.                                         Liessentstraat 20a
06-1D91.V98.O99. 0     Acht(erercwhotenriznigjg,eivneolpweonngianrga)ge binnenmuur Brabantstraat 13
T.O.0P6.-19198990     rechAtschter woning, in open garage binnenmuur Brabantstraat 13
2739T9.5O.P.        FranrkecVhetsrhoeven                    Eiment 19
Heik2a7n3t995
2740H4e6ikoafn2t72584   (ondFerracnakrpVoertr)hoeven                Eiment 19
Volk2e7l4Z0u4i6dof 272584 Arie(donedWerilcdarport)                  Antilopestraat 11
2735V8o9lkel Zuid
              (linkAsrvieandewWoniilndg tegen berging)          Antilopestraat 11
   273589        Marc(liPnokusluvsasnewn oning tegen berging)        Heikantstraat 4

              (achMteragrecvPeol uwluosnsienng onder afdak)        Heikantstraat 4
              Theo(aBchotnegrgeresvel woning onder afdak)         Wezelstraat 26

              (rechTtheregoeBveolnwgeornsing onder carport)        Wezelstraat 26

              (rechtergevel woning onder carport)
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13