Page 9 - Volkel op de mat - editie mei 2018
P. 9

Eeuwsels/Heuvelstraat Theo van Duijnhoven               Eeuwsels 13
272773         (onder carport)                 Maatseheistraat 8
Maatsehei                               Schuttersweg 1
274381         Cor van de Linden
Hemelrijk       (rechts van woning tegen linkergevel garage)  Schakelplein 16
277000                                 Lageheuvelstraat 11
            Ton Derks
Volkel Centrum     (via Oosterheidestraat richting speelhal, voor Kloosterstraat
274054         poort links tegen groen trafo huisje)      Eeuwsels 14
Coppens Warenhuis                           Beekvloed 20
272914         Jumbo
            (links naast ingang winkel)
Zorgcentrum Sint
Antonius 272253    Jan Coppens
Voetbalclub RKSV    (bij uitgang winkel, bereikbaar tijdens ope-
            ningstijden)
Volkel West
272349         Aanleunwoningen
            (ingang)

            Buiten bij kantine
            Bereikbaar tijdens openstelling locatie

            Bas Vervest
            (trap naar kantoor)

           VOLKEL HART VEILIG

                     AED cursussen 2018
                   Zorg dat je erbij bent… !!!

           Het is in 2017 3 keer voorgekomen dat een van de 18
           AED’s in Volkel daadwerkelijk werd ingezet. Geluk-
           kig heeft dit in alle gevallen geleid tot een positief
           resultaat. Het is na het gebruik van de AED erg belang-
rijk dat de betreffende AED wordt aangeboden voor een onderhouds-
beurt. In alle gevallen dat er een AED uit de kast is geweest is het nodig
dat dit gemeld wordt aan de werkgroep Volkel Hartveilig. Hier voor kunt
u steeds Peter Pennings van de werkgroep benaderen. Zijn telefoonnum-
mer is aanwezig in de AED-kasten.

Afgelopen weken hebben we gesproken met de docenten, de assistenten
en de vertegenwoordigers van de buurtverenigingen. Met de docen-
ten/assistenten is afgesproken dat ze ook dit jaar het lesprogramma inte-
ressant houden door weer wat nieuws toe te voegen. Het is immers voor
de cursisten prettig zijn om eens op een andere manier de lesstof door te
nemen of er zinvolle elementen aan toe te voegen. De werkgroep bedankt
alle docenten, hun onmisbare assistenten maar vooral ook de honderden
cursisten voor hun inzet het afgelopen seizoen. Samen zorgen wij een
hartveilig Volkel.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14